OFFICE COMPUTERS - Hvar

21450 HVAR - CROATIA - Šime Buzolica Tome 6

tel./fax 021 741-749,  GSM 091 1741-506

e-mail:

info@office-computers.hr   prodaja@office-computers.hr  servis@office-computers.hr

 

FISKALNE BLAGAJNE
 

 

   
 

FISKALNE KASE 

za ugostiteljstvo, trgovinu i ostale uslužne djelatnosti pokrivaju cjelokupno poslovanje ugostiteljskog i trgovačkih objekta s evidencijom nabave, prodaje i obracuna poreza,  do izrazito efikasne kontrole potrošnje pojedinih artikala u lokalu. Jednostavno sučelje omogucava brzu prilagodbu i rad vec nakon petnaestak minuta edukacije.

Naša usluga

- Dostava i instalacija kompletne opreme na Vašu lokaciju
- Stručna obuka osoblja (unos artikala i sirovina, skladišta i drugo)
- Umrežavanje više kasa u jedinstvenu cjelinu
- Korištenje back office-a za uvid stanja u bilo kojem trenutku
- Podrška unutar i izvan radnog vremena
- Servis u slučaju bilo kojeg kvara
- Praćenje i usklađivanje programa sa svim zakonskim promjenama
- Podrška udaljenim pristupom
- Podrška izlaskom na teren

Ugostiteljska blagajna osnovne mogućnosti

- Fiskalni modul
- Praćenje poslovanja objekta od kuće ili office-a pomoću udaljenog pristupa
- Rad sa više konobara i detaljna analiza svakog od njih
- Rad sa terasama i stolovima
- Izdavanje narudžbe na više POS pisača
- Izdavanje R1/R2 računa
- Formiranje više cijena za jedan artikal (happy hour, akcija)
- Rad sa više kasa u mreži
- Bezgotovinsko plaćanje unutar objekta
- Brz i jednostavan unos računa
- Grafički prikaz stolova
- Evidencija rezervacija stolova
- pregled i ispis starih računa, pretraga
- pregled prodaje robe u količini utrošenog materijala (normativu) ili komadno za neko razdoblje, dnevno, za određenu grupu artikala ili za određenog konobara.

Back office

MATERIJALNO POSLOVANJE

- primka – kalkulacija za robu, unos, pregled i rekapitulacija po određenom kriteriju
- povratnica robe, unos, pregled i rekapitulacija
- međuskladišnica robe ili gotovog proizvoda, unos, pregled i rekapitulacija
- izdatnica – otpis robe, unos, pregled i rekapitulacija
- kalo, rasip i lom za napredne korisnike i to temeljem skladištenja namirnica, načina obrade namirnica i načinom pripreme
- stanje zaliha na određeni datum, grupiranje liste za ispis, filter po određenom kriteriju
- materijalna kartica artikla
- financijska i materijalna kartica svih artikala
- inventura robe, viškovi – manjkovi
- narudžba robe dobavljaču, manualno ili automatski temeljem minimalnih i maksimalnih zadanih količina
- knjiga popisa o nabavi i prodaji robe za trgovačku robu u ugostiteljskom objektu
- rekapitulacija prometa za obračunsko razdoblje sa pripadajućim poreznim i drugim obrascima, za period, dnevni ili po načinu plaćanja
- izvješće-obrazac poreza na potrošnju
- ostale mogućnosti

 

Djelatnost:

Prodaja i servis informatičke opreme
Prodaja i izrada programskih rješenja za poslovanje poduzeća i obrtnika
PC registar blagajne za trgovinu i ugostiteljstvo
Potrošni materijal
Instalacija hardware-a i software-a za pristup INTERNET-u
Mreže i mrežni software
Izrada WEB stranica
GDJE SE NALAZIMO

E-mail